Skip to main content

Jag är fåraherde,

med känsla för hållbara landskap

Jag äger får för att jag älskar livet som fåraherde

Jag började min tid som fåraherde med en mindre grupp får, sedan fick vi i uppdrag att beta erstaviks marker och jag bestämde mig för att leva ut mitt intresse till fullo och utökade flocken så att den stämde med det som behövde betas. 

Ansvar
100%
Kärlek
100%

Anette Berg